Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Đơn hàng cơ khí nam – Hàn, dập kim loại

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà Nội (Hanoi HR) thông báo tuyển dụng đơn hàng cơ khí Nam. Đây là đơn hàng tốt nhất, lương rất cao, ổn định: 14,5 man – tương đương 30 triệu đồng. Công việc chính của đơn hàng là hàn, dập kim loại …Các […]

Tỉnh:ŌitaLương:30000000 Công việc:Cơ khí : Hàn, dập kim loại 02:13 06/03/2020

Đơn hàng 1 năm cho nam lương cực cao

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà Nội (Hanoi HR) thông báo tuyển dụng đơn hàng gia nuôi trồng thủy sản Nam. Đây là đơn hàng tốt nhất, lương rất cao, ổn định: 17,5 man – tương đương 36 triệu đồng. Công việc chính của đơn hàng là nuôi trồng […]

Tỉnh:KagoshimaLương:36000000 Công việc:Nuôi trồng thủy sản

Đơn hàng đóng gói sản phẩm nữ siêu hot

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà Nội (Hanoi HR) thông báo tuyển dụng đơn hàng Đóng gói sản phẩm nữ. Đây là đơn hàng tốt nhất, lương rất cao, ổn định: 14,1 man – tương đương 30 triệu đồng. Công việc chính của đơn hàng là đóng gói sản […]

Tỉnh:FukuokaLương:30000000 Công việc:Đóng gói sản phẩm 03:13 05/03/2020

Hot! Đơn hàng đóng gói công nghiệp Nam

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà Nội (Hanoi HR) thông báo tuyển dụng đơn hàng gia đóng gói công nghiệp Nam. Đây là đơn hàng tốt nhất, lương rất cao, ổn định: 15,5 man – tương đương 32 triệu đồng. Công việc chính của đơn hàng là đóng gói […]

Tỉnh:ChibaLương:32000000 Công việc:Đóng gói công nghiệp

Đơn hàng chi phí thấp – Gia công tiện nam

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà Nội (Hanoi HR) thông báo tuyển dụng đơn hàng gia công tiện  Nam. Đây là đơn hàng tốt nhất, lương rất cao, ổn định: 15,2 man – tương đương 32 triệu đồng. Công việc chính của đơn hàng là gia công tiện CNC […]

Tỉnh:HiroshimaLương:32000000 Công việc:Gia công tiện CNC 03:32 26/02/2020

Đơn hàng truyền thống – Đúc nhựa nam

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà Nội (Hanoi HR) thông báo tuyển dụng đơn hàng đúc nhựa Nam. Đây là đơn hàng tốt nhất, lương rất cao, ổn định: 15,2 man – tương đương 32 triệu đồng. Công việc chính của đơn hàng là gia công, đúc linh kiện […]

Tỉnh:ShigaLương:32000000 Công việc:Gia công, đúc linh kiện nhựa

Đơn hàng may mặc nữ phí thấp, lương cao

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà Nội (Hanoi HR) thông báo tuyển dụng đơn hàng may mặc nữ. Đây là đơn hàng tốt nhất, lương rất cao, ổn định: 18 man – tương đương 37 triệu đồng. Công việc chính của đơn hàng là may mặc quần áo phụ […]

Tỉnh:SagaLương:37000000 Công việc:May mặc quần áo phụ nữ, trẻ em

Đơn hàng Gia công, đóng gói cơm hộp nam

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà Nội (Hanoi HR) thông báo tuyển dụng đơn hàng đóng gói cơm hộp  Nam. Đây là đơn hàng tốt nhất, lương rất cao, ổn định: 15,1 man – tương đương 32 triệu đồng. Công việc chính của đơn hàng là gia công, đóng […]

Tỉnh:OsakaLương:32000000 Công việc:Đóng gói cơm hộp

Đơn hàng Giặt là nam 1 năm chi phí thấp, lương khủng

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà Nội (Hanoi HR) thông báo tuyển dụng đơn hàng Giặt là Nam. Đây là đơn hàng tốt nhất, lương rất cao, ổn định: 16,5 man – tương đương 35 triệu đồng. Công việc chính của đơn hàng là Giặt là và lau chùi […]

Tỉnh:KanagawaLương:35000000 Công việc:Giặt là 05:00 18/02/2020

Chế biến thực phẩm nữ lương cao, làm thêm nhiều

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà Nội (Hanoi HR) thông báo tuyển dụng đơn hàng làm thực phẩm nữ. Đây là đơn hàng tốt nhất, lương rất cao, ổn định: 15 man – tương đương 31 triệu đồng. Công việc chính của đơn hàng là chế biến thực phẩm…Các […]

Tỉnh:HokkaidoLương:31000000 Công việc:Chế biến thực phẩm