Tư vấn

Tuyển trực tiếp 300 nữ điện tử không qua trung gian

Tỉnh:Đài Bắc Lương: Liên Hệ Công việc: 11:39 30/03/2021

Đơn hàng Đài Loan: Tuyển 100 nữ, 100 nam làm bản mạch điện tử – Tăng ca 3h/ngày

Tỉnh:Đài Bắc Lương: 21 Triệu Công việc:Làm bản mạch điện tử

Đơn hàng Nhật Bản: Chế biến thủy sản nữ – Đơn hàng truyền thống

Tỉnh:Hokkaido Lương: 32 Triệu Công việc:Thủy sản : Phân loại, chế biến cá

Đơn hàng Nhật Bản: Đóng gói công nghiệp nam – Lương cao

Tỉnh:Tokyo Lương: 34 Triệu Công việc:Đóng gói công nghiệp

Đơn hàng Nhật Bản: Chế biến thủy sản nữ – đơn truyền thống, phí thấp

Tỉnh:Hokkaido Lương: 32 Triệu Công việc:Thủy sản : Làm cá, trứng cá trích, đóng hộp

Đơn hàng Nhật bản: Tuyển 8 nữ chế biến thực phẩm- Lấy tuổi cao

Tỉnh:Ehime Lương: 30 Triệu Công việc:Gia công xử lý thịt gà 09:40 29/03/2021

Đơn hàng Đài Loan: Tuyển 5 nam nông nghiệp – Làm thêm nhiều, bay nhanh

Tỉnh:Đài Trung Lương: 21 Triệu Công việc:Trồng, thu hoạch cà tím, cà chua, dâu tây 10:16 26/03/2021

Đơn hàng Đài Loan: Tuyển 15 nam cơ khí – Lương cao

Tỉnh:Đài Nam Lương: 21 Triệu Công việc:Gia công cơ khí 10:50 20/03/2021

Đơn hàng Đài Loan: Tuyển 10 nữ thực phẩm – Lấy tuổi cao

Tỉnh:Đài Nam Lương: 20 Triệu Công việc:Chế biến thực phẩm

Tuyển trực tiếp 300 nữ điện tử không qua trung gian

11:39 30/03/2021
Số lượng tuyển dụng: 300 Nữ Độ tuổi : 18-34 Chiều cao:...

Đơn hàng Nhật Bản: Chế biến thủy sản nữ – Đơn hàng truyền thống

Thông báo tuyển dụng đơn hàng truyền thống của công ty –...

Đơn hàng Nhật Bản: Đóng gói công nghiệp nam – Lương cao

Thông báo tuyển dụng đơn hàng truyền thống – Đóng gói công...

Đơn hàng Nhật Bản: Chế biến thủy sản nữ – đơn truyền thống, phí thấp

Thông báo tuyển dụng đơn hàng truyền thống của công ty –...

Đơn hàng Nhật bản: Tuyển 8 nữ chế biến thực phẩm- Lấy tuổi cao

09:40 29/03/2021
Thông báo tuyển dụng đơn hàng truyền thống của công ty –...

Đơn hàng Đài Loan: Tuyển 5 nam nông nghiệp – Làm thêm nhiều, bay nhanh

10:16 26/03/2021
Thông báo tuyển dụng đơn hàng nông nghiệp – Đài Trung. Công...

Đơn hàng Đài Loan: Tuyển 15 nam cơ khí – Lương cao

10:50 20/03/2021
Nhà máy Thượng Hòa – Vĩnh Khang, Đài Nam thông báo tuyển...

Đơn hàng Đài Loan: Tuyển 10 nữ thực phẩm – Lấy tuổi cao

Nhà máy thực phẩm Hương Lý – Đài Trung thông báo tuyển...