Tư vấn

Đơn hàng cơ khí nam – Hàn, dập kim loại

Tỉnh:Ōita Lương:30000000 Công việc:Cơ khí : Hàn, dập kim loại 02:13 06/03/2020

Đơn hàng 1 năm cho nam lương cực cao

Tỉnh:Kagoshima Lương:36000000 Công việc:Nuôi trồng thủy sản

Đơn hàng đóng gói sản phẩm nữ siêu hot

Tỉnh:Fukuoka Lương:30000000 Công việc:Đóng gói sản phẩm 03:13 05/03/2020

Hot! Đơn hàng đóng gói công nghiệp Nam

Tỉnh:Chiba Lương:32000000 Công việc:Đóng gói công nghiệp

Đơn hàng chi phí thấp – Gia công tiện nam

Tỉnh:Hiroshima Lương:32000000 Công việc:Gia công tiện CNC 03:32 26/02/2020

Đơn hàng truyền thống – Đúc nhựa nam

Tỉnh:Shiga Lương:32000000 Công việc:Gia công, đúc linh kiện nhựa

Đơn hàng may mặc nữ phí thấp, lương cao

Tỉnh:Saga Lương:37000000 Công việc:May mặc quần áo phụ nữ, trẻ em

Đơn hàng Gia công, đóng gói cơm hộp nam

Tỉnh:Osaka Lương:32000000 Công việc:Đóng gói cơm hộp

Đơn hàng Giặt là nam 1 năm chi phí thấp, lương khủng

Tỉnh:Kanagawa Lương:35000000 Công việc:Giặt là 05:00 18/02/2020

Chế biến thực phẩm nữ lương cao, làm thêm nhiều

Tỉnh:Hokkaido Lương:31000000 Công việc:Chế biến thực phẩm

Đơn hàng cơ khí nam – Hàn, dập kim loại

02:13 06/03/2020
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà...

Đơn hàng 1 năm cho nam lương cực cao

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà...

Đơn hàng đóng gói sản phẩm nữ siêu hot

03:13 05/03/2020
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà...

Hot! Đơn hàng đóng gói công nghiệp Nam

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà...

Đơn hàng chi phí thấp – Gia công tiện nam

03:32 26/02/2020
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà...

Đơn hàng truyền thống – Đúc nhựa nam

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà...

Đơn hàng may mặc nữ phí thấp, lương cao

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà...

Đơn hàng Gia công, đóng gói cơm hộp nam

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà...

Đơn hàng Giặt là nam 1 năm chi phí thấp, lương khủng

05:00 18/02/2020
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà...

Chế biến thực phẩm nữ lương cao, làm thêm nhiều

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Nhân Lực Số 1 Hà...